Meer- en hoogbegaafdheid

Specifieke ondersteuning

Bij passend onderwijs denken we in de eerste instantie aan leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben op het gebied van taal en rekenen. Maar ook een hoogbegaafde leerling kan moeite hebben met leren, de motivatie zijn kwijtgeraakt of onder zijn of haar niveau presteren. Mogelijk is er sprake van faalangst, problematisch gedrag of past het kind zich aan en durft het zich niet te laten zien. Reden voor CKC Drenthe om zich juist voor deze kwetsbare groep extra in te spannen.

De Leonardo-afdeling
CKC Drenthe heeft sinds 2009 een aparte Leonardo-afdeling op Kindcentrum De Kloostertuin in Assen. Deze afdeling bestaat uit 5 groepen en huisvest circa 100 leerlingen vanuit heel Drenthe en daarbuiten. 
 

Leonardo-onderwijs is een onderwijsvorm voor kinderen van 4 tot 12 jaar die hoogbegaafd zijn. Een kind wordt tot de hoogbegaafden gerekend als het een IQ van 130 of hoger heeft, creatief is in het bedenken van oplossingen en doorzettingsvermogen heeft om een taak te volbrengen. Een IQ-test maakt deel uit van de toelatingsprocedure. 

Helaas is Leonardo-onderwijs ook een dure vorm van onderwijs, waar geen subsidie tegenover staat vanuit het Ministerie van Onderwijs. Dit komt met name door de  kleinere klassen en de speciale leermiddelen. CKC Drenthe heeft dit de eerste jaren vanuit haar eigen reserves bekostigd. Er wordt in samenspraak met directie en ouders van de Leonardo-afdeling op diverse fronten actie ondernomen om de bekostiging te continueren.

 

Kwadraat onderwijs
De christelijke schoolbesturen in Drenthe maken zich ook gezamenlijk sterk voor onderwijs aan meer- en hoogbegaafden. Via de stichting Kwadraat worden er niet alleen aparte afdelingen opgericht,  maar is er ook aandacht voor het onderwijs aan meerbegaafde kinderen op de reguliere scholen. Dit kan bijvoorbeeld door het starten van een verbredingsgroep of plusgroep voor meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen de eigen school, waarbij leerkrachten getraind zijn in het herkennen van hoogbegaafdheid, of door een gezamenlijk programma te ontwikkelen met het voortgezet onderwijs. Alle scholen van CKC Drenthe hebben op de een of andere manier een aanbod voor meer- of hoogbegaafde kinderen. De stichting heeft in kaart gebracht welke scholen op het gebied van meerbegaafdheid welk aanbod doen. Voor ouders wordt het dan duidelijk wat ze van de school kunnen  verwachten.
Zie voor meer informatie www.kwadraatonderwijs.nl


Vereniging voor hoogbegaafdheidsonderwijs
CKC Drenthe is een van de initiatiefnemers voor het oprichten van een landelijke vereniging voor hoogbegaafdheidsonderwijs (VSHB). Sinds 21 januari 2015 is deze vereniging actief. De aangesloten besturen zijn zich ervan bewust dat het zal moeten investeren in deze groep kinderen door middel van professionalisering, kwaliteitsverbetering en talentontwikkeling. De vereniging wil een representatief aanspreekpunt zijn waarmee met de landelijke partners overlegd kan worden. Ook wil zij een coördinerende rol spelen bij het verbeteren van de onderlinge uitwisseling en kennis.
Zie voor meer informatie www.vshb.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.