Opleiden en professionaliseren

Opleiden in de school draagt er toe bij dat de school een organisatie wordt waar leren en ontwikkeling van alle betrokkenen - van kind tot leerkracht - centraal staat.

Op een school met deskundige leerkrachten is het ‘goed leren’ voor kinderen. Het goed opleiden van studenten en professionaliseren van leerkrachten vormt hiervoor de basis. In de samenwerking tussen Pabo Stenden en CKC Drenthe staat opleiden en professionaliseren centraal bij Opleiden in de School (OIDS) en Versterking Samenwerking in Opleiden (VSiO). Vanaf 2009 werken CKC Drenthe en Pabo Stenden formeel samen bij het opleiden van studenten. In dit kader worden onze eigen leerkrachten opgeleid tot o.a. mentor, gastdocent en basisschoolcoach. In het driejarige project Versterking Samenwerking in Opleiden is die samenwerking uitgebreid naar alle Stenden locaties en 9 schoolbesturen. In totaal zijn er ruim 150 scholen in Noord Nederland betrokken bij VSiO.

Studenten

Studenten die op een CKC school stage lopen worden in principe begeleid door opgeleide mentoren. Deze mentoren zijn op de hoogte van de lesinhouden van de Pabo en weten wat zij van Pabo studenten mogen verwachten. Ook hebben zij geleerd hoe zij de studenten hierbij kunnen begeleiden. CKC Drenthe heeft een uitgebreid scholingsaanbod voor haar leerkrachten. Studenten worden gezien als aspirant collega en worden uitgenodigd om aan de scholingsactiviteiten deel te nemen.

Van student naar leerkracht

Om het onderwijsvak goed in de vingers te krijgen is gemiddeld zo’n zeven jaar werkervaring nodig (cao 2015).  In deze periode krijgen startende leerkrachten 'coaching on the job' door een opgeleide begeleider, een scholingsaanbod en intervisie. Het begeleidingsprogramma overbrugt de overgang van student naar (inval)leerkracht en draagt bij aan een goede start.

Opleidingsscholen

Scholen hebben de mogelijkheid om door te groeien naar opleidingsschool. Op een opleidingsschool vindt o.a. onderzoek plaats. In het onderzoek wordt een onderzoeksvraag van de school uitgewerkt door derdejaars studenten. De studenten worden hierbij op de school begeleid door een Pabo docent en een basisschoolcoach die de onderzoekscursus heeft gevolgd.

Uitwisseling

Delen van kennis en ervaring geeft een belangrijke kwaliteitsimpuls. Leerkrachten met een bijzondere deskundigheid worden gevraagd om gastlessen op de Pabo te verzorgen. Pabo docenten worden uitgenodigd om vakspecifieke deskundigheid op de basisschool in te zetten. Naast alle eerder vermelde vormen van samenwerking, werken basisonderwijs en Pabo’s intensief samen aan actuele thema’s zoals  ouderbetrokkenheid, opbrengstgericht werken, pesten en het omgaan met verschillen. Kennis, ervaring maar ook actuele vragen worden uitgewisseld. Deze uitwisseling bevordert de professionaliteit. Een  goed geïnformeerde student  en/of een deskundige leerkracht vertaalt deze nieuwe kennis direct naar het werken in de groep en dat komt de kinderen ten goede. De samenwerking zorgt voor de verbinding tussen de theorie en de praktijk en levert leerrendement aan alle betrokkenen; kinderen, studenten, leerkrachten en docenten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.