Passend onderwijs

Ondersteuning geven die kinderen nodig hebben

 

Passend Onderwijs

Met ingang van 1 augustus 2014 is  de wet Passend Onderwijs in werking getreden. Doel van Passend Onderwijs is dat aan alle kinderen een passende onderwijsplek wordt geboden. Het uitgangspunt is dat de benodigde ondersteuning en begeleiding zo veel mogelijk op de basisschool plaatsvindt. Alle schoolbesturen hebben zich aangesloten bij een regionaal samenwerkingsverband (SWV).  De scholen van CKC Drenthe zijn onderverdeeld in drie samenwerkingsverbanden: SWV 20.01 omvat alle schoolbesturen uit de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld. SWV 22.01: omvat alle schoolbesturen uit de gemeente Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe en Tynaarlo en SWV 22.02 voor de schoolbesturen in de gemeenten Emmen en Borger-Odoorn. De besturen binnen een SWV zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het bieden van die passende plek aan leerlingen binnen de regio. Dat kan zijn op een basisschool, maar ook in het speciaal basisonderwijs of in het speciaal onderwijs. Een voorwaarde binnen de samenwerkingsverbanden is dat alle deelnemende schoolbesturen de basisondersteuning op orde hebben. Dit is het geheel van maatregelen die de school planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau uitvoert om ervoor te zorgen dat de leerlingen in de basisschool voldoende tot ontwikkeling komen.
 

Ondersteuningsstructuur CKC Drenthe

Uiteraard heeft zowel Conod als COG Drenthe een ondersteuningsstructuur ontwikkeld, waarmee wij scholen ondersteunen om de basisondersteuning op orde te hebben. Elk bestuur heeft een eigen structuur opgezet voor het bieden van aanvullende ondersteuning aan een beperkte groep leerlingen, hun leerkrachten en/of hun ouders. Het gaat dan om leerlingen die opvallend gedrag vertonen, tegenvallende resultaten behalen en/of lichamelijke of sociaal-emotionele problemen hebben. De beide teams werken nog tot het eind van het schooljaar 2017-2018 op hun eigen manier en nemen de tijd om de werkwijze te integreren voor CKC Drenthe. 
 

Het expertisecentrum (EC) van voorheen COG Drenthe

Er kan een beroep worden gedaan op de deskundigen uit het Expertise Centrum (EC). De MIB-ers zijn de eerste schakel in dit EC. Samen met de leerkracht bekijken zij de mogelijkheden voor ondersteuning aan de leerling. De hulpvraag van de leerkracht, hoe om te gaan met de ondersteuningsbehoefte, staat dan centraal. De MIB'er kan eventueel de deskundigen uit het Expertise Centrum inschakelen: de orthopedagoog, ontwikkelingspsycholoog, gedragsdeskundige of deskundige lichamelijke beperkingen . Dit expertiseteam houdt maandelijks consult, bespreekt onderling de hulpvraag en wijst een lid van het ET toe als casemanager. Afhankelijk van de hulpvraag volgt observatie, begeleiding of onderzoek. Indien blijkt dat na diverse inspanningen het basisonderwijs niet de meest passende plek is, dan wordt via het schoolbestuur een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd voor verwijzing naar het SBO/SO.
 

Ondersteuningsprofiel
De scholen in het SWV hebben ieder een ondersteuningsprofiel opgesteld. Hierin staat beschreven welke  basisondersteuning een school kan bieden. De ondersteuningsprofielen kunnen gebruikt worden bij het plaatsen van leerlingen op de juiste plek. 

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de eigen websites van de samenwerkingsverbanden:

www.passendonderwijsgroningen.nl
www.passendonderwijs-po-22-01.nl
http://swv2202.nl/

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.